DIGITALNA SERVISNA EVIDENCIJA

DOKUMENTUJEMO ISTORIJU SERVISIRANJA VAŠE MAZDE

Još 2005. Mazda je uvela digitalnu servisnu evidenciju. Prednost ove evidencije je da se celokupna istorija servisiranja čuva u centralnoj bazi podataka. 

DETALJNA I UVIJEK DOSTUPNA

PREDNOSTI UKRATKO

Digitalna servisna evidencija ne obuhvata samo dokumente o istoriji servisiranja, već i detaljan opis svih radova, uključujući tačke za proveru i svaki otkriveni kvar. Mazdin partner može vam dati sve dokumente u tiskanom obliku ili poslati e-poštom na vaš zahtjev. Ti dokumenti dokaz su povijesti servisiranja vaše Mazde te pozitivno utječu na prodajnu vrijednost vašeg vozila

 

POTRAŽITE MAZDA PARTNERA

 

 

Uvid u digitalnu servisnu evidenciju

Mazdin partner može da vam da sve dokumente u štampanom obliku ili poslati e-poštom na vaš zahtev. Ti dokumenti su dokaz istorije servisiranja vaše Mazde i pozitivno utiču na prodajnu vrednost vašeg vozila.

Potražite mazda partnera