Mazda parts

Mazda kočnice

Vaša sigurnost i sigurnost vaših putnika zavisi o vašoj mogućnosti da se brzo zaustavite - zbog toga su kočnice visokih performansi izuzetno važne.

Kočione pločice i papučice troše se svaki put kada stavite nogu na kočnicu. Zbog toga preporučujemo da svakih šest meseci proverite rade li vaše kočnice ispravno.

To nije nešto što lako možete sami proveriti: delovi kočnica skriveni su iza ostalih delova automobila. Umesto toga posetite ovlašćenog Mazda partnera zbog detaljnog pregleda.

 

car brakes

Efikasnost kočenja

Kočnice lošeg kvaliteta mogu biti jednako nepredvidljive kao i put na kojem vozite. U uporednoj tabeli* prikazano je koliko su efikasne originalne Mazdine kočione pločice.

 

 

*Informacije se temelje na nezavisnom istraživanju provedenom za Mazda Motor Corporation u februaru 2004.

Posetite Mazda partnera radi redovne provere kočnica.

Login